our services

serrvice
DİKKAT TESTLERİ

Dikkat fonksiyonlarının en çok depresyon ve kaygı bozukluklarında bozulduğunu görüyoruz. Düz ve ters sayı menzili uygulanır. Devamı

serrvice
NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

Nöropsikolojik değerlendirmede incelenmesi gereken temel bilişsel işlevleri bazı testler ile anlayabliriz. Devamı

serrvice
NÖROKOGNİTİF TESTLER

Nörokognitif testler tanı koymada, demans türünün belirlenmesinde, tedavinin etkinliğinin incelenmesinde kullanılır. Devamı

serrvice
BELLEK TESTLERİ

Alzheimer hastalığı temporalimbik yerleşimle başladığı için bellek muayenesi demansta nöropsikolojik değerlendirmenin önemli parçalarından birisidir.Devamı

serrvice
APRAKSİ TESTİ

Aprakside hastanın motor zaafı olmadığı halde iyi öğrenilmiş bir hareketlerin taklit edilmesi ya da emirle yapılması bozulmuştur. Obje kullanımına bakılır.Devamı

serrvice
MUHAKEME TESTİ

WAİS-R ‘ın akıl yürütme –muhakeme alt testinde kullanabileceğimiz gündelik basit problemler sorulur. Bireyin el, kol, göz koordinasyonu tam mı, herhangi bedensel bir engele sahip mi? Devamı


TERAPİLER

KISACA FUNDA AKCAN

Verbal iletişim güçlüğü çeken hastalarda suggestional fiziki müdahaleler ile muhteşem sonuçlar elde edilir. Fonksiyonlar çekilen vücut bölgesi ve civarı uygulanan bu çeşit tedavi ile semptomun (arızanın) derhal ortadan kalkışı ve hastanın kısa sürede bu tedaviye cevap verip iyileşmesi kaçınılmazdır. Devamı...

Psikoterapide asıl amaç rahatlatmak, neşelendirmek, hak vermek değildir. Beraberce üzülmek ya da kişinin üretemediği çözümü doğrudan bulup empoze etmek değildir. Psikoterapi ortamı, kişinin kendini tanıması ve çözümlerine ulaşabilmede gerekli psikolojik zeminin oluşturulmaya çalışıldığı bir ortaklıktır. Devamı...

Takıntılar bir anda zihninize davetsiz olarak giren ve istenmeyen,uygunsuz ve sıkıntı verici düşüncelerdir. Takıntı bir kez akla geldiğinde dikkatinizi ele geçirir ve başka bir şeyi düşünmek gerçekten çok zorlaşır. Devamı...

Korku, içinde bulunulan durum tehlikeli olarak düşünüldüğünde verilen bir tepkidir. İnsanlar, doğal olarak tehlikeli olduğunu düşündükleri durumlardan korkarlar ve uzak kalmaya, olanağı varsa da kaçmaya, kendilerini korumaya çalışırlar. Dolayısıyla da; korku, kişiyi koruyan, zaman zaman da kaçınmasını gerekli kılan bir tepki olabilir. Örneğin; çocukların ateşten korkması ve yaklaşmaktan kaçınmaları gibi. Devamı...

Panik atağın veya panik benzeri belirtilerin ortaya çıktığı durumlarda yardım sağlanamayacağı veya ortamdan kaçınmanın zor olabileceği (veya sıkıntı yaşatabileceği) yerlerde veya durumlarda kaygı duymak ve kaçınmaktır. Ör: Tek başına evden ayrılma, sinema gibi kalabalık bir ortama girme, köprü üzerinde olma, sırada bekleme, tren veya arabayla geziye çıkma.

Agorafobikler tipik şekilde kendi bedensel hisleri konusunda da endişelidirler, bu nedenle egzersiz yapma, korku filmi izleme, kafein alma ve cinsel etkinlikte bulunma gibi uyarıcı etkinliklerden kaçınırlar. Devamı...

Hasta ile görüşülürken hastaya makul görünen ,düşünme ve mantık dışı ortaya çıkan olumsuz “otomatik düşünceler” yığınıyla karşılaşılır. Bu düşüncelerin ruh hali ve motivasyon üzerinde doğrudan etkili olduğu kabul edilir. Devamı...

Demans (bunama) nedir?
Beyin hücrelerinin hasarına ve kaybına yol açan hastalıkların belirtileridir.
Normal yaşlanmada beyin hücrelerinin kaybı normal bir süreçtir, ancak bu kaybın miktarı ve hızı artarsa beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir ve demans tablosu ortaya çıkar.
Demans, zihinsel becerilerdeki bozulmanın bireyin mesleki ve sosyal etkinliklerini etkileyecek kadar ciddi olduğu bir sendromdur. Devamı...

NÖROKOGNİTİF TESTLER NERELERDE KULLANILIR ?

1)TANI KOYMADA

2)ORGANİK BOZUKLUĞUN TİPİNİ BELİRLEMEDE(DEMANSIN TÜRÜ)

3)KİŞİNİN DEPRESYONDA MI YOKSA DEMANSİYEL BİR SÜRECİN BAŞLANGICINDA MI OLDUĞUNU BELİRLEMEDE

4) TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN İZLENMESİNDE Devamı...

1)DİKKAT:Dikkat fonksiyonlarının en çok depresyon ve kaygı bozukluklarında  bozulduğunu görüyoruz.

Düz ve ters sayı menzili uygulanır. Hastaya dört haneli rakamlardan başlayarak giderek artan basamak sayısı ile dikkati değerlendirilir. Burada hem basit dikkat hem dikkatin sürdürülebilmesi , konsanrtasyon , sebatlılık , çeldiriciye karşı koyma , tepki inhibisyonu yapabilme , kategori değiştirebilme gibi frontal sistemin karmaşık dikkat işlevleri değerlendirilir. Devamı...

Bellek muayenesinde ,uzak ve yakın bellek,otobiyografik bellek muayene edilir. Bunun için kişinin yeni bir materyali öğrenme becerisine bakılır. Devamı...

Beyin Check-Up'ı Nedir?

Bugün tüm dünyada zihinsel faaliyete önem veren, uzun ve nitelikli yaşamak isteyenlerin başvurdukları bir inceleme yöntemidir. Özellikle yönetici ve iş adamları kendilerini zihinsel ve sinirsel testlerden geçiriyorlar ve sonrasında öneriler alıyorlar. Devamı...

Bütün ilişkilerde olduğu gibi, evlilikte de çiftler arasında da zaman zaman iletişim sorunları ve anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Evlilikte yaşanan sorunlar çok farklı faktörlerden kaynaklanabilir. Devamı...

Çocuklarda ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve çözülebilmesi için psikolojik destek almak çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önem taşır. Devamı...

ZEKA TESTİ NEDİR? Bir takım değerleri referans alarak, bireyin zihinsel becerilerini ne düzeyde kullanabildiğini belirleyen testlere zeka testi denir. Bu testler dikkat testi, hafıza testi, görsel zeka testi gibi çok fazla alt gruba ayrılabilir. Devamı...

Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik, boyun eğme, aşırı uyum gösterme, yalnızlık, eleştirilere karşı hassas olma, güvensizlik, depresyon, aşağılık duygusu ve sevilmediğini hissetme gibi kavramlarla tanımlanabilir. Devamı...

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapistler , psikoterapi eğitimini tamamlamış ruh sağlığı uzmanlarıdır. Psikoterapist , danışanın şikayetine göre gerekli tanısal yöntemleri kullanır (psikometrik testler, klinik tanı kriterleri vs). Devamı...