Ayrıntılı Hafıza Testleri Uygulayıcısı

Home / Ayrıntılı Hafıza Testleri Uygulayıcısı

Bellek muayenesinde ,uzak ve yakın bellek,otobiyografik bellek muayene edilir.
Bunun için kişinin yeni bir materyali öğrenme becerisine bakılır.
—-Sözel ve görsel bellek ayrı ayrı değerlendirilir.
—–Belleğin öğrenme,kayıt , uzun süreli depoda korunma süreci, geri getirme(hatırlama) ve tanıma süreçleri ayrıntılı değerlendirilir.
—–Depresyonda sadece geri getirmede problem olur.
—–Sözel bellek süreçleri testinde hastaya 15 kelime 10 defa tekrarlanır. 40 dakika sonra hastanın ne hatırladığı sorulur ve daha sonra da tanıma listesi verilir.
—–Görsel bellekte standardize olmuş 4 şekil verilir ve bunların anlık hafızada ve uzun süreli bellekte hafızada tutulmasına bakılır.
—-Alzheimer hastalığında hem kayıt , hem depoda tutma hem de geri getirme ,hatırlama süreçlerinde tümden bozulmalar oluyor.
—-Depresyondaki bellek bozukluğu sadece geri getirme sürecindedir. (depresyonlu hasta kaydetmişse bunu hatırlamakta güçlük çekmez).
——Hasta kaydettiği materyali kendiliğinden hatırlayamamasına karşılık seçenekler arasından doğru tanıyorsa geri getirme problemi vardır. Bu da frontal sistemin yürütücü ve yönetici işlevlerin bir fonksiyonudur.
—Kendiliğinden hatırlamanın bozuk olduğu ama kayıt ve tanıyarak hatırlamanını göreceli olarak salim kaldığı bellek profilini frontal demanslarda i hidrosefalide, korsakof sendromunda , huntington koresinde ve subcortical demanslarda görebiliriz.