Beyin Check-Up’ı Testleri Uygulayıcısı

Home / Beyin Check-Up’ı Testleri Uygulayıcısı

Beyin Check-Up’ı Nedir?

Bugün tüm dünyada zihinsel faaliyete önem veren, uzun ve nitelikli yaşamak isteyenlerin başvurdukları bir inceleme yöntemidir. Özellikle yönetici ve iş adamları kendilerini zihinsel ve sinirsel testlerden geçiriyorlar ve sonrasında öneriler alıyorlar. İleri yaşlarda unutkanlık, dalgınlık, dikkat dağınıklığı, zihinsel yorgunluk, Çocuk ve Gençlerde okul başarısızlığı, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve davranım bozukluğu durumlarında önleyici ve koruyucu sağlık uygulaması olarak önerilir. Klasik Kranial MR beyinde anatomik yapısal değişiklikleri ile ilgili bilgi verir. Volumetrik MR ise çekim sonrası saatler süren otomatik analizlerle beynin her bölgesinin hacim ölçümlerini çıkarır. Uzun yıllar sonra değişiklikleri izlemede işe yarar. Beyindeki biyolojik süreçlerin son ürünü olan biyoelektrik faaliyeti ölçmek, bir dizi “Nöropsikolojik Testler” ve “Kantitatif EEG” (Beyin Haritalaması) ile mümkün olmaktadır. Psikiyatrik hastalıkların beyin hücreleri arasındaki elektiriksel ve kimyasal iletide bozulmayla ilişkili olduğu, bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu nedenle Nöropsikiyatrik bir bozukluğu olan kişinin klinik değerlendirmesinde, yaş grubuna göre beyin işlevlerinin normal olup olmadığını anlamak giderek daha çok önem kazanmaktadır. Beyin tomografisi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile beyinde tümör vb. gibi yer kaplayan kitleler olup olmadığı anlaşılır. Ancak beynin sağlıklı çalışıp çalışmadığı anlaşılmaz. Bu amaçla beynin işlevsel görüntülemesini yapmak ve çeşitli bilişsel yetileri ölçmek gerekmektedir.
Nöropsikolojik (Beyin) “Check Up”ın üç amacı vardır:

Birincisi; kişinin ruhsal durumunu taramadan geçirmek, stres düzeyini ve kişiliğini analiz edip bu kişiye danışmanlık sağlamak. İkincisi; kişinin zihinsel durumunu taramadan geçirmek, anlama, kavrama, algılama, öğrenme, karar verme gibi zihinsel süreçleri incelemek. Üçüncüsü; çocuk ve ergenin öğrenme, davranım ve uyum sorunlarını ele alarak erken yaşlarda yol gösterici olmaktır. Nöropsikolojik (Beyin) “Check Up” programımızda 6 aşama vardır:
Önce gerekli formlar ve ölçekler danışan tarafından doldurulur, aç olmak gerekmez hafif bir yemek yemek ve sinir sitemi ile ilgili 12 saat önceden ilaç almamak yeterlidir.
Klinik değerlendirme yapılır, gerekli görülen tetkikler danışana anlatılır.
Volumetrik Beyin MR çekilir, (çocuklarda doktor gerek görürse çekilir) süresi 10-15 dakikadır. QEEG, beyin dinamik haritası ilaveli standart EEG çekimi yapılır süesi 10-15 dakikadır.
Vitamin B 12, Folik asit, TSH, Tam kan tahlilleri için kan alınır. Aç olmak gerekmez. Eski tahliller varsa getirilmesi yerinde olur
Psikoteknik inceleme: Bilgisayar ortamında anlama, kavrama, dikkat ve bellek gibi bilişsel yetileri ölçen testler uygulanır. COGNITRON (Dikkat-Konsantrasyon), DAUF (Sürekli Dikkat), NVLT (Öğrenme Testi)(*) 1-2 saat sürer.
Toplam 3-4 saat süren değerlendirmenin ilk sonuçları hemen geniş raporu daha sonra bildirilir. Sonuçlar değerlendirildikten sonra ayrıntılı öneri ve/veya tedavi planı yapılır.