Demans-Bunama Hasta Terapisti

Home / Demans-Bunama Hasta Terapisti

Demans (bunama) nedir?
Beyin hücrelerinin hasarına ve kaybına yol açan hastalıkların belirtileridir.
Normal yaşlanmada beyin hücrelerinin kaybı normal bir süreçtir, ancak bu kaybın miktarı ve hızı artarsa beyin normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir ve demans tablosu ortaya çıkar.
Demans, zihinsel becerilerdeki bozulmanın bireyin mesleki ve sosyal etkinliklerini etkileyecek kadar ciddi olduğu bir sendromdur.
Demans Tanısında Nöropsikolojik Değerlendirme

Nörolojik muayeneye yansımayan –belirtisi olmayan-hastalıklarda

Demansın erken dönemlerinde; bir demansiyel süreç başlamış mı, başlamamış mı?
Farklı demans tablolarının ayırt edilmesinde

Normal yaşlanma mı? Demans mı?
Saf psikiyatrik mi ? Organik bir süreçle karışmış mı?
Demans mı? Depresyon mu?
Demans(bunama) hastalarını taramada sık kullanılan bilişsel testler (örn,SMMT) işlev yitiminin erken evrelerini saptamada özellikle yüksek işlevsellikteki ve iyi eğitimli bireylerde başarısız olabilir.