Algı Bellek Dikkat Testi Uygulayıcısı

Home / Algı Bellek Dikkat Testi Uygulayıcısı

1)DİKKAT:Dikkat fonksiyonlarının en çok depresyon ve kaygı bozukluklarında  bozulduğunu görüyoruz.

Düz ve ters sayı menzili uygulanır. Hastaya dört haneli rakamlardan başlayarak giderek artan basamak sayısı ile dikkati değerlendirilir. Burada hem basit dikkat hem dikkatin sürdürülebilmesi , konsanrtasyon , sebatlılık , çeldiriciye karşı koyma , tepki inhibisyonu yapabilme , kategori değiştirebilme gibi frontal sistemin karmaşık dikkat işlevleri değerlendirilir.

Sayı menzili:6 4 3 9

Karmaşık dikkat:Daha çok belli bir talimata göre hesaplama yapabilme, belli kavramları tersine doğru sayabilme  ve hikaye belleğine bakılır.

Sözel akıcılık:Belli bir kategoride  kelime üretebilme (hayvan , meyva, süpermarketten alınabilecekler listesi gibi…) kategori ve kelime akıcılığı testleri uygulanır. Sağlıklı gönüllü deneklerle yapılan çalışmalarda kelime akıcılığı testlerinde frontal lob aktivasyonunun arttığı görülmüştür. Kelime akıcılığında bilateral frontal ve temporal bölge aktüvasyonu bir başka çalışmada harf ve kategori akıcılığında sol dorsolateral prefrontal aktivasyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Akıcılık performansındaki bozukluk özellikla kategori akıcılığında erken evre Alzheimer’ı tanımada yardımcı olur. Fronto temporal tip demanste Alzheimer’a göre harf akıcılığı göreceli olarak daha çok bozulmuştur.

Henüz demans gelişmemiş erken evre Parkinson hastalarında bellek ve verbal yetilerde bozukluklar olur. Bunlar daha çok bellek testlerinde toplam öğrenme puanının düşüklüğü ve harf akıcılığı testindeki etkilenmenin de daha belirgin olduğudur.

2)Algı:

FROSTİG Görsel Algılama Testi

Görsel uyaranları tanıma ve ayırt etme gibi görsel algı problemi yaşayan çocukların belirlenmesinde kullanılan bir testtir. Çocukluk çağındaki bu problemler ilerleyen okul dönemlerinde harf ve kelimeleri okuma zorluğu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu testte görsel algı problemi şu alt başlıklarda ele alınmaktadır;

El-Göz Koordinasyonu
Algılama Sabitliği
Şekil-Zemin Ayırımı
Mekanla Konumun Algılanması
Mekan İlişkilerinin Algılanması

3)Bellek:

Alzheimer hastalığı temporalimbik yerleşimle başladığı için bellek muayenesi demansta nöropsikolojik değerlendirmenin önemli parçalarından birisidir. Sözel ve görsel bellek ayrı ayrı değerlendirilir , öğrenme,kayıt, uzun süreli hafızada tutma, geri getirme, hatırlama, tanıyarak hatırlama süreçlerinin hepsini değerlendirmek gerekir. Yaklaşık 20 dakika zaman alır ve 450 dakika sonra da öğrenilen materyalin geri getirilmesinde problem olup olmadığı araştırılır. Tanıma listesinde kişinin kelimeleri tanıması test edilir. Hatırlama mı tanıma süreçlerinin mi bozuk olduğu test edilir. Alzheimer’da hem kayıt hem de geri getirme süreçlerinin tümden bozulmuş olduğunu görürüz. Hasta depresyondaysa veya kendini olduğundan kötü gösterme çabası varsa kayıt süreci bozulmaz