Depresyonda Olumsuz Düşüncelerle Baş Etme Terapisti

Home / Depresyonda Olumsuz Düşüncelerle Baş Etme Terapisti

DEPRESYONUN BİLİŞSEL TERAPİSİ

depresyon ile ilgili görsel sonucu

Depresyonlu hastanın düşünme tarzının “bilişsel üçlü” tarafından yönlendirildiği düşünülür.

A)kendine yönelik olumsuz düşünce yapıları

B)Dünya

C) Gelecek

Hasta ile görüşülürken hastaya makul görünen ,düşünme ve mantık dışı ortaya çıkan olumsuz “otomatik düşünceler” yığınıyla karşılaşılır. Bu düşüncelerin ruh hali ve motivasyon üzerinde doğrudan etkili olduğu kabul edilir.

Bilişsel terapide,depresyonda olumsuz düşünce yapılarının , kişiye özel gizli şemların etkin hale gelmesinden kaynaklandığını öne sürmektedir. Depresyonunu bilişsel terapisi, bu olumsuz düşüncelerin gücüne karşı koyma ve böylece hastanın ruh hali ve bakış açısını düzeltmeye çalışmaktır. Terapi , kendilik , dünya ve gelecek hakkında çarpıtılmış inançları değiştirmek için düzenlenmiş teknikler bütününü  kapsamaktadır.

Terapi, bir problem listesi düzenlemek , her seans için bir ajanda oluşturmak ve seanslar arasında yapılacak işleri programlamak için kullanılarak, terapiyi açık bir şekilde yapılandırmak yoluyla depresyonlu hastanın acizliğine ve çaresizliğine meydan okumaya çalışır.

Hasta , olumsuz otomatik düşünceleri tanımlamayı öğrendiğinde , ondan bu düşünceleri kaydetmesi ve seanslar arasında onlarla mücadele etmesi istenir. Terapi boyunca , terapist hasta ile işbirlikçi ilişkiyi sürdürür.