Hakkımda

Home / Hakkımda

 

  İstanbul şehremeni lisesinde lise öğretimi sonrasında İstanbul  üniversitesi Psikoloji bölümünü derece ile bitirmiştir. Lisans öğretimi sonrasında İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsünde klinik psikoloji yüksek lisansı yapmıştır. Eğitimi sonrasında  İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilimdalı geropsikiyatri ( yaşlı psikiyatrisi) bilim dalında klinik psikolog ve yaşlıda hastalık tanı psikolojik testleri (nörokognitif testler) uyguladı. Birçok ulusal ve uluslararası akademik çalışmada yer aldı.

1) Tüm Türkiye’

de yaşlı hastalara uygulanan eğitimli / eğitimsiz standartize minimental test (KAM) ve demansda davranış patoloji ölçeğini Türkiye kazandıran psikologtur.

2) Yaşlıda silah çalışmasında psikolog test bataryalarını oluşturdu. 2003 yılından  beri Kanada’da yaşlıda silah almak için başvuran 60 yaş üstü tüm yaşlılara oluşturduğu test bataryası uygulanmaktadır.

3) Demans hastalığının tanısında organik nedeni araştıran PET uygulanan hasta grubuna nörokognitif tesleri uyguladı. Sonuçta Türkiye’de PET in bilişsel karşılaştırma standartizasyonu geliştirdi.

4) İstanbul ‘daki kadın mahkumlarda kişilik ve göç özellikleri ile ilgili master tezi çalışmasında İstanbuldaki cezaevindeki kadınların %40 nın eşlerinin silahı ile kocalarını öldürdüğü bilimsel tespiti ile kadına yönelik şiddette tespit anlamında öncü bilimsel çalışmayı yapmıştır.

5) Bunama hastalarında organik testler ile nörokognitif tesleri karşılaştırmalı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarına BAPAM altında devam etmektedir.

Hakkımda daha fazla bilgiye linkteki belge‘den erişebilirsiniz.

 

Tanıma bahtiyarlığın eriştiği Süleyman Seba, İmran aykut, Samime Sanay, Aliye Rona, Hakkı Devrim ve Melih Cevdet Anday gibi birçok ünlü ismi de saygıyla anıyoruz.