IQ Zeka Test Uygulayıcısı

Home / IQ Zeka Test Uygulayıcısı

ZEKA TESTİ NEDİR?
Bir takım değerleri referans alarak, bireyin zihinsel becerilerini ne düzeyde kullanabildiğini belirleyen testlere zeka testi denir. Bu testler dikkat testi, hafıza testi, görsel zeka testi gibi çok fazla alt gruba ayrılabilir.

ZEKA NASIL ÖLÇÜLÜR?
Zekanın ölçümü için çoğumuzun kulak aşinalığı olduğu IQ testi yapılır.

IQ TESTİ NEDİR?
Kişinin zeka katsayısını öğrenmek için kullanılan testlerdir. Bu testler sonucunda kişinin IQ (zeka) katsayısına göre eğitimi şekillendirilir ve IQ puanının yükseltilmesi için çaba sarf edilir.

IQ TESTİ NASIL YAPILIR?
Iq testleri her ne kadar toplu ortamlarda yapılabiliyor olsalar da öncelikli olarak özel alanlarda uygulanması önerilir. Iq testinin nasıl bir ortamda ve ne şekilde olması gerektiğini belirleyen faktör ise testin türüdür. Bazı iq testleri uygulamalı, bazıları ise tamamen kağıt üzerindedir. Örneğin performans testlerinde sıklıkla kartlar ve küpler kullanılmaktadır. Dolayısıyla, iq testi nasıl yapılır sorusunun cevabı hangi zihinsel alanın test edildiğine veya testin türüne göre değişir.

Dünyada en çok kullanılan zeka testlerini yazının devamında paylaştık ancak bu testlerin de kendi içlerinde alt testleri olabilmektedir. Örnek: Görsel zeka testi, analitik zeka testi, işitsel zeka testi ve benzeri şekilde spesifik zeka ölçme uygulamaları da yapılmaktadır.