Kağıt Kalem Tarama Testleri

Home / Kağıt Kalem Tarama Testleri

Projektif tekniklerin görsel uyarı kullanılmayan bir değişik türüdür. Temel mantığı bireylerin yaptığı her tür serbest çizimde kişiliklerinin, kişilerarası ilişkilerinin ve güdülerinin bir yansıtmasını yapmalarıdır. Boş bir kâğıt ve kalem verilerek uygulama yapılır. Bireyin uygulaması esnasında uygulayıcı gözlemlerini not eder. Çoğunlukla çocuklara ama yanı sıra yetişkinlere de kullanılabilen bir testtir. “Bir insan çiz”, “ev-ağaç-kişi çiz”, “aile çiz” versiyonları vardır.