Obsesyon

Home / Obsesyon

11_obsesyonToplumumuzda daha çok “takıntı hastalığı” olarak bilinen Obsesif –Kompulsif Bozukluk bir kaygı (anksiyete) rahatsızlığıdır.

Obsesif-Kompulsif Bozukluğu olan kişilerde aşağıdaki sorunlar görülür:
• Sürekli tekrar eden ve içeriği rahatsızlık veren düşünceler veya imgeler, yani obsesyonlar.
Obsesif düşünceler veya imgelerin içerikleri kişi açısından çok rahatsız edicidir. Obsesif düşüncelerin içerikleri kirlenmek, hastalık kapmak, birine kasten zarar vermek, dikkatsiz ve sorumsuz davranarak kötü sonuçlara neden olmak, kişinin ahlak anlayışına ters düşen etkinliklerde bulunmakla ilgili olabilir.
• Kaygı (Anksiyete): Kaygı yani anksiyete, terleme, sık nefes alma, kalp atışının hızlanması gibi fiziksel belirtilerin görüldüğü bir huzursuzluk, tedirginlik ve endişe halidir. Obsesif-Kompulsif Bozukluğu olan kişiler, rahatsızlık veren düşüncelerin yanında yoğun kaygı hissederler.
• Kompulsiyonlar: obsesif kompulsif bozukluğu olan kişide, tıpkı tekrarlayan düşünceler gibi tekrarlayan davranışlar görülür. Bu davranışlar hissedilen yüksek kaygıya bir tepki olarak ortaya çıkar. Kişi tekrarlayan davranışları yoluyla kaygı düzeyini gidermeye çalışır. Kompulsif davranışlardan bazıları şunlardır:
– Sürekli temizlik yapmak, ellerini yıkamak
– Eşyaları ve nesneleri belli şekilde düzenlemek
– Kapı kilidi, elektrik düğmesi gibi şeyleri sürekli kontrol etmek
– Belli kelimeleri, duaları sürekli belli sayılarda tekrarlamak.

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Grup Terapisi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta bireysel terapinin yanında grup terapisi tedavileride yaygın olarak kullanılmaktadır. Grup terapisinin bireysel terapiye göre bazı avantajları bulunmaktadır:
Grup terapisi Obsesif Kompulsif Bozukluğu olanlara, kendileriyle benzer sorunlar yaşayan kişilerle iletişim imkanı sağlar.
Grup içerisindeki iletişim sayesinde, katılanlar birbirilerinin deneyimlerinden öğrenirler.
Kendi sorunlarına benzer sorunlar yaşayan başka kişilerle karşılaşmaları yalnız olmadıkları duygusunu verir.
Grup birlikteliği terapiye devam etme motivasyonunu arttırır.
Grup terapisi bireysel terapiye göre daha ekonomiktir.
Bakırköy Psikiyatri ve Tedavi Merkezinde yürütülen Obsesif Kompulsif Bozukluk Terapisi Grupları en az 6 en fazla 12 kişiden meydana gelmektedir.