OKB Tedavi

Home / OKB Tedavi

OKB Tedavi (Takıntılar ve başa çıkma yöntemleri)

okb tedavi ile ilgili görsel sonucu

Takıntılar bir anda zihninize davetsiz olarak giren ve istenmeyen,uygunsuz ve sıkıntı verici düşüncelerdir. Takıntı bir kez akla geldiğinde dikkatinizi ele geçirir ve başka bir şeyi düşünmek gerçekten çok zorlaşır.

    Takıntılar kişiliğinize ya d ahlaki değerlerinize ve hedeflerinize uygun olmayan içerikte fikirler barındırma eğilimindedir. Kişi bu düşünceleri düşünmemek, nötrleştirmek ve bertaraf etmek için çeşitli davranışlar bulur.

_sevdiği kişiye dehşet verici şeyler yaptığına dair düşünceler,

_Yanlışlıkla birine zarar verip vermediğine dair kuşkular

_cinsel içerikli takıntılar

_Dinsel içerikli takıntılar(günahkarlık,kuşkular)

Kişilerin yaşadığı endişelerden biri takıntılı düşüncenin gerçeğe dönüşmesidir.

Ahlaki bir mükemmellik çabsı,belrisizliğe tahammülsüzlük ,emi olamama ve tüm bunlarla hiç bitmeyen bir mücadeleye girişilir.

Bazı ritüeller geliştirilir, kontrol eder,etrafındakilerden güvence alır,mantıksallaştırır.

Bilişsel davranışsal terapide hastanın bu istenmeyen zorlayıcı düşüncelerinin önemini felaketleştirci bir şekilde yanlış yorumlandıklarını öne sürer.Çünkü kişi”düşüncelerinin eyleme dönüşeceğini “ düşünür.

_Abartılmış sorumluluk

_Tehlikenin abartılması

_Düşünce-eylem kaynaşması

_Belirsizliğe tahammülsüzlük

_Mükemmelliyetçilik

Tedavide kesinlik hitiyacı sorgulanır .Düşünce kontrolü,düşünce kontrolüne alternatif getirmek,YÜZLEŞME,basamak basamak yüzleşme alıştırma uygulamak için hasta ile beraber bir liste hazırlanır. Bu aktif bir süreçtür, hasta bazı ev ödevlerinde takıntılaır yüzleşip öyle gelir.

Ödüller

Belirtilerin geri gelmesini önleme stratejileri uygulanır.