ALZHEİMER HASTALIĞININ NÖROPSİKOLOJİK BULGULARI

Home / Alzheimer / norokognitiftestler / ALZHEİMER HASTALIĞININ NÖROPSİKOLOJİK BULGULARI

ALZHEİMER HASTALIĞININ NÖROPSİKOLOJİK BULGULARI

Yakın hafıza kusuru olur. Hastalar yeni bilgileri hatırlamada güçlük çekerler. Örneğin, gündemdeki olaylar. Bunun tersine uzak hafıza göreceli olarak korunmuş gibidir. Hasta hatırlayamıyor ama tanıyorsa frontal bir bulgu hem hatırlayamıyor hem de tanımıyorsa temporal bir bulgu olarak değerlendirilir. Hastada belirgin kelime bulma güçlüğü olur. Boston naming testte nu durum belirgindir ve bazen hasta şekilleri de hiç tanıyamaz. Objelerin isimlerini tam doğru söyleyememesine rağmen objeyi tanıdıığ ve kelimenin yerine başka kelime kullanıldığı ve dolambaçlı yoldan gereksiz sözcüklerle anlatılmaya çalışıldığı görülür.

alzheimer hastası yaşlı kadın

alzheimer hastası yaşlı kadın

Dikkat ve exekütüif fonksiyonların bozukluğu: Alzheimer’da exekütif fonksiyonların bozulması hafıza bozukluğundan daha sonra gelişir. Mental kontrol testte hatalar yaptığı görülür. Digit span testinde performansı düşüktür(rakam tekrarı) .Sözel akıcılık testlerinde y ada trail-making testte bozukluk olabilir. Alzheimer’da 1 dakika içinde hayvan sayımı , harf akıcılığı testinden daha kötüdür. Bu da semantik hafız kusurunun yansımasıdır. Hasta exekütüf fonksiyonlarının bozukluğunun farkında olmaz. Hafıza kusurlarını açıklamada savunucu davranır. Saat çiziminde ve WAİS’in küp-desen testinde planlama bozukluğu ve somut düşünce belirgindir. Alzheimer’da saat yüzüne numaraların yanlış yerleştirildiği , soyut düşüncenin bozulmasıyla beraber zamanı da yanlış gösterdikleri, saatin kadranına yazı yazdıkları da görülür.

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

Logged in as . Log out?

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>