Dikkat Testleri

Home / testler / Dikkat Testleri

Dikkat Testleri

DİKKAT:Dikkat fonksiyonlarının en çok depresyon ve kaygı bozukluklarında  bozulduğunu görüyoruz. Düz ve ters sayı menzili uygulanır. Hastaya dört haneli rakamlardan başlayarak giderek artan basamak sayısı ile dikkati değerlendirilir. Burada hem basit dikkat hem dikkatin sürdürülebilmesi , konsanrtasyon , sebatlılık , çeldiriciye karşı koyma , tepki inhibisyonu yapabilme , kategori değiştirebilme gibi frontal sistemin karmaşık dikkat işlevleri değerlendirilir.

 

Karmaşık dikkat:Daha çok belli bir talimata göre hesaplama yapabilme, belli kavramları tersine doğru sayabilme  ve hikaye belleğine bakılır.

Sözel akıcılık:Belli bir kategoride  kelime üretebilme (hayvan , meyva, süpermarketten alınabilecekler listesi gibi…) kategori ve kelime akıcılığı testleri uygulanır. Sağlıklı gönüllü deneklerle yapılan çalışmalarda kelime akıcılığı testlerinde frontal lob aktivasyonunun arttığı görülmüştür. Kelime akıcılığında bilateral frontal ve temporal bölge aktüvasyonu bir başka çalışmada harf ve kategori akıcılığında sol dorsolateral prefrontal aktivasyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Akıcılık performansındaki bozukluk özellikla kategori akıcılığında erken evre Alzheimer’ı tanımada yardımcı olur. Fronto temporal tip demanste Alzheimer’a göre harf akıcılığı göreceli olarak daha çok bozulmuştur.

Henüz demans gelişmemiş erken evre Parkinson hastalarında bellek ve verbal yetilerde bozukluklar olur. Bunlar daha çok bellek testlerinde toplam öğrenme puanının düşüklüğü ve harf akıcılığı testindeki etkilenmenin de daha belirgin olduğudur.

 

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

Logged in as . Log out?

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>