Viziospasyal İşlev Testleri

Home / testler / Viziospasyal İşlev Testleri

Viziospasyal İşlev Testleri

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMEDE İNCELENMESİ GEREKEN TEMEL BİLİŞSEL İŞLEVLER ile ilgili görsel sonucu

Posterior yerleşim gösteren demanslarda viziospasyal işlevlerde bozulmalar olur. Alzheimer’ın bazen ilk bazen en son bozulan fonksiyonudur. İki ana düzeyde incelenir:
a)algısal düzey(viziü perseptif)
b)Yapılandırma (konstrüksiyon düzeyi)
Normal yaşlanmada vizioperseptif işlevler hafif derecede etkilenebilir.
Yapılan testler:Saat çizimi, bender-gestalt, küp –desen çizimi, şekil kopyalama,yüz tanıma,bentoo, çizgi yönü belirleme vs. Konstrüksüyonel işilevler ise yaşlanmaya karşı daha hassastır.
SAAT çizimi:Alzheimer’da viziospasyal bozukluklardan çok frontal sistem ve bellekle ilgili problemler daha ön plandadır. Ancak var olan tabloların yanına bazı vasküler hadiselere bağlı bozukluklar da eklenirse bu alanın da bozulduğu görülür. Arka bölgelerin patolojisi ile giden demanslarda büütün viziospasyal işlevler giderek artan derecelerde bozulur.
Parkinsonda yazı ve şekil çizimi küçülmesine rağmen Parkinson hastaları Huntüngton hastalarına kıyasla daha büyük saatler çizmişlerdir. “Çeyrek kala”komutu somut düşünde için hassas bir komuttur. Saat çiziminde rakamların yanına gereksiz işaretlemeler ve yazı yazılması sıktır. Demansın ilerlemesiyle saat çizimi testi daha da bozulur. Rakamların durmaksızın devam etmesi ,cevap inhibisyon zorluğu , numara tekrarları perseverasyonu , zamanın yanlış gösterilmesi, yeni numara eklemeleri görülebilir. Tüm demans hastalarında karşılaştırıldığında eksekütif ve viziospasyal bozukluklar görülüğr. İleri demansta saatin kolları olmayabilir ve saatin üstüne yazılar yazıldığı da görülür. Lewy-body cisimcikli demansta belirgin şekilde saat çizimi bozulur.

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

Logged in as . Log out?

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>