Yaşlı Nörokognitif Test Uygulayıcısı right sidebar

Home / Yaşlı Nörokognitif Test Uygulayıcısı

NÖROKOGNİTİF TESTLER NERELERDE KULLANILIR ?

1)TANI KOYMADA

2)ORGANİK BOZUKLUĞUN TİPİNİ BELİRLEMEDE(DEMANSIN TÜRÜ)

3)KİŞİNİN DEPRESYONDA MI YOKSA DEMANSİYEL BİR SÜRECİN BAŞLANGICINDA MI OLDUĞUNU BELİRLEMEDE

4) TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN İZLENMESİNDE

Dikkat testleri:

Düz sayı menzili

Ters sayı menzili(karmaşık dikkat).

Burada hem basit dikkat hem de dikkatin sürdürülmesi,konsantrasyon,sebatlılık,  enterferasa karşı koyabilmek ,tepki inhibisyonu yapabilme, kategori değiştirebilme gibi frontal sistemin aracılık ettiği karmaşık dikkat işlemleri

Sayı dizisi öğrenme performansıyla ilişkilendirilen beyin sistemleri :

Hipokampus yeni bilginin uzun süreli belleğe atılması için sorumlu bir yapı. Sayı dizisi öğrenme testinde de hippokampus ve mezial temporal alan işlevselliğiyle ilgilidir.

DİKKAT VE FRONTAL İŞLEVLER

 • Basit dikkat (sayı uzamı testi)
 • 6 4 3 9
 • 7 2 8 6
 • Karmaşık dikkat:Dikkati sürdürme, kurulumu sürdürme
 • Yürütücü-yönetici işlevler
 • 20’den geriye,haftanın günleri, yılın aylarını geriye,100-7
 • Hikaye belleği(mantıksal bellek)
 • Sözel akıcılık testleri:
 • Kategori akıcılığı(SET test)
 • Harf akıcılığı(KAS testi)
 • Yap-yapma(go-no go)
 • Stroop testi
 • Alternan sekanslar(el sekansları, grafik sekansları)
 • Wiskonsin Card Sorting Test(WCST)

Stroop

Stroop test,”bozucu etki altında”değiştirebilme becerisini ,alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme  ve olağan olmayan bir davranışı yapabilme yeteneğini ortaya koyar. Stroop etkisi,”dikkat sürecini de ölçer,puanlar dikkat için bir “altın standart” olduğunu belirtmektedir. (McLeod 1992).

 • “Bozucu etki” altında işlem değiştirebilme becerisi ,alışılmış bir bir davranış örüntüsünü değiştirebilme gibi beceriler “frontal lob” faaliyetleriyle ilgilidir.
 • Yapılan çalışmalar bozucu etki ile ilgili faaliyet sol hemisferde yoğunlaşmakta,sol hemisfer sağ hemisferden daha çok bozucu etki göstermektedir. McLeod 1991’de stroop test performansının sol prefrontal lobla ilgili olduğunu ortaya koymakta.
 • Stuss ve Benson ,stroop etki altında kurulumu sürdürmede bozulmanın orbitofrontal korteks hasarı ile ilgili olduğu

Nöropsikolojik değerlendirmelerde incelenmesi gereken temel bilişsel işlevler:

Dikkat Bellek Görsel mekan algı Yönetici işlevler Dil
Seçici dikkat Anlık bellek Yapılandırma Set  değiştirme Sözel akıcılık
Bölünmüş dikkat Kısa süreli bellek kopyalama Planlama Nesne adlandırma
Sebatlılık Uzun süreli bellek Yönelim Soyut düşünme
Konsntrasyon Çalışma belleği Problem çözme
Öğrenme Tepki ketlemesi

BELLEK:

 • Uzak bellek, otobiyografik bellek
 • Yeni materyali öğrenme becerisi
 • Sözel ve görsel bellek
 • Öğrenme,kayıt,uzun süreli depoda koruma süreci,geri getirme , hatırlama
 • Depresyonda sadece geri getirmede problem olur(Mesulam.MM,1985).
 • Sözel bellek süreçleri testi(SBST)
 • Görsel bellek testleri
 • 40 dak sonra uzun süreli bellek tanıma listesi,tanıma kartları