Çocuk ve Ergen

Home / Çocuk ve Ergen

02_cocukveErgenÇocukluk, bebeklikten ergenliğe kadar uzanan dönemi içine alan, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal düzeyde gerçekleşen değişiklikleri kapsayan bütüncül bir gelişim sürecidir. İçinde bulundukları yaş aralığına bağlı olarak çocuklar, gelişimleri süresince fiziksel ve psikolojik düzeyde pek çok değişikliğe uyum sağlamaları gerekmektedir. Her çocuğun gelişim dönemlerindeki davranışları ve tutumları kendine özgü olmakla birlikte, bütün çocukların içinden geçtikleri gelişim evreleri birbiriyle benzerlik gösterir.

Çocukların ihtiyaçları ve sorunları içinde bulundukları yaş aralığına göre değişmektedir. Okul öncesi dönemde bulunan bir çocukla, okul çağında olan bir çocuğun ihtiyaçları ve yaşayabilecekleri sorunlar birbirinden farklıdır. Çocuklukta karşılaşılan pek çok sorun anne-babaların bilinçli tutumları ve yaklaşımları sayesinde çocukluk döneminde ortaya çıkabilecek sorunlar çözülebilmektedir. Anne-babaların kendilerini yetersiz hissettikleri durumlarda çocuklarının psikolojik ve sosyal gelişimine yönelik profesyonel destek almaları ise doğaldır. Çocuklarda görülen fiziksel sorunlarla ilgili doktora başvurulması gibi, çocukların psikolojik sorunları içinde uzmanlardan destek alınması da, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından gerekli bir adımdır.

Çocukların gelişimleri sırasında yaşayabilecekleri psikolojik sorunlar, konuyla ilgili uzmanlardan alınacak profesyonel destek sayesinde daha kolay aşılabilmektedir. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda görülebilecek duygusal ve davranışsal sorunlara yönelik psikoterapi yaklaşımları da bulunmaktadır. Bakırköy Psikiyatri Tedavi ve Araştırma Merkezinde, uzmanlarımız tarafından çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlara yönelik psikoterapi ve danışmanlık desteği verilmektedir.

çocuk-psikoloğu-istanbul-1024x682

Merkezimizde çocuklukta görülebilen aşağıdaki sorunlara yönelik psikoterapi hizmeti verilmektedir:

• Hiperaktivite / Dikkat Eksikliği
• Tirnak yeme
• Alt ıslatma (Enurazis)
• Özgül fobiler, gece korkuları
• Okul fobisi, okuldan kaçınma
• Depresyon ve kaygı (anksiyete)
• Sınav kaygısı
• Okul ve derslerde başarısızlık
• Öğrenme güçlükleri
• Kekemelik
• Tikler
• Kardeş Kıskançlığı
• Arkadaşlarla yaşanan sorunlar ve uyum sorunları
• Öfke ve saldırganlık
• Uyku sorunları

Ergenlik ve Ergenlikte Görülen Psikolojik Sorunlar

Ergenlik (adolesans), insan yaşamında çocukluğun bitimiyle birlikte başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden bir olağan bir gelişim evresidir. Ergenlik kızlarda yaklaşık 10, erkeklerde 12 yaşlardaki erinlik (buluğ) dönemi ile başlar ve yirmili yaşların başına kadar devam eder.

Ergenlik, fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerden hızlı ve önemli değişikliklerin yaşandığı bir gelişim dönemidir. Vücudun belli bölgelerinde kıllanma olması, erkeklerde ses kalınlaşması, cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkması, kızlarda ilk adet görme, hızlı boy artışları, ter bezlerinin yoğun çalışması ergenlik dönemine özgü bazı fizyolojik değişikliklerdir. Bu dönemde ergen, hızlı bir şekilde gerçekleşen fizyolojik değişikliklere uyum sağlamaya çalışır. Ergenliğe adım atan genç birey öte yandan, psikolojik düzeyde de kendisini keşfetmeye, sosyal roller üstlenmeye, karşı cinsle uyumlu ilişkiler kurmaya, arkadaş grubunda kendini ifade etmeye ve bir kimlik oluşturmaya çalışmaktadır.

Ergenlik dönemindeki birey, kozası içerisinde bir kelebek olmaya hazırlanan tırtıl kadar narin ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Ergenin çevresiyle yaşayabileceği olası çatışmalar, onun hızlı fizyolojik ve psikolojik değişimlere sahne olan bu geçiş dönemine uyum sağlamaya çalışmasından kaynaklanır. Anne-babalar ergenliğin, çocuklukla yetişkinlik arasında köprü kuran olağan bir gelişim evresi olduğunu akılda tutmalıdır.

Bir yandan bedenlerinde gerçekleşen hızlı değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan da kimlik oluşturma ve bireysel sınırlarını çizme çabasında olan ergenlerin bazı uyum sorunları yaşaması doğaldır. “Stres ve fırtına” dönemi olarak da adlandırılan ergenlikte, aile ve çevresinin ergene karşı tutumları da önemlidir. Aile ve diğer yakın çevrenin yaklaşımı, ergenliğin genç birey açısından yıkıcı bir kriz ve bunalım dönemine dönüşmeden geçirilmesini sağlayabilir.

Bazı durumlarda, bireysel yatkınlıklar ve çevresel koşullarının etkileşimi sonucunda ergenin psikolojik sağlığı açısından önemli sayılabilecek duygusal ve davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda ergenlerde aşırı kaygı, endişe, depresyon, içe kapanma, sosyal kaygı, yeme sorunları, saldırganlık, madde kullanımı, gençlik suçları (delinquency) gibi sorunların ortaya çıktığı görülebilir. Bu gibi durumlarda anne-babaların psikiyatrist veya psikolog gibi profesyonel kişilerden destek alması, ergenin psikolojik sağlığı ve mutluluğu açısından önem taşımaktadır.

Bakırköy Psikiyatri Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde, ergenlik dönemine özgü sorunlara yönelik olarak psikoterapi ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Ergen çocuğunuzun yaşadığı sorunlarla ilgili olarak uzman doktor ve psikologlarımızdan destek almak için merkezimizi telefonla arayabilir ya da internet üzerinden başvuru yaparak randevu alabilirsiniz.