Roschach Testi

Home / Roschach Testi

Rorschach testi, psikolojik testlerin belki de en ilgi çekenidir. İsviçreli psikolog Hermann Rorschach tarafından şizofreni ve düşünce bozukluklarının tetkikini yapmak için ortaya çıkarılmış, 10 mürekkep lekesinin gözüktüğü  karttan oluşan psikanalitik bir kişilik testidir. Hermann Rorschach bu testi ilk icat ettiğinde,  düşünce bozukluklarının tetkikini yapmak için ortaya çıkarmış olsa da, bugün günümüzde kişilik ve kişinin ana dinamiklerini analiz eden bir test olarak görülmektedir.Bugün Rorschach Testi, 1960’larda Exner Skorlandırılması adlı bir skorlama sistemiyle kompleks algoritma ve psikolojik analizin birlikte olduğu bir ölçülendirmeye tabi tutulmaktadır. Rorschach testi, özellikle psikiyatri kliniklerinde ağır psikotik ve şizofrenik yapıların teşhisinde etkilidir. Bir kişilik testi olarak ise psikolojik veya psikiyatrik danışmana yoğun bir malzeme sunsa da, kişinin karakterinin tam çözümlenmesinde kesin bir sonuca vardırmaz.

Ayrıca, günümüzde Rorshach kartlarına birçok kişi Internet veya filmler aracılığıyla oldukça aşinadır. Dolayısıyla bugün birçok kişiye Rorshach testi uygulandığında, kişinin kartı ilk defa gördüğünde ortaya çıkan çağrışımlar kadar doğru malzeme elde edilmeyeceğine inanılarak, testin geçerliliğinin birçok durumda çok yüksek olmayabileceği düşünülmektedir.